layers

Maharashtra Marriage Registration Here

wc


Maharashtra Marriage Registration Here (महाराष्ट्र विवाह नोंदणी येथे)

Registration   edit

Visit Official Website Here(येथे अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या)

Visit Official Website   account_circle

Maharashtra marriage

Marriage Certificate is a legal proof to confirm than an individual is legally married to someone. In Maharashtra, marriage can be registered either under the Hindu Marriage Act, 1955 or Special Marriage Act, 1954. The Marriage Registrar issues it under the seal of the State Government of Maharashtra. In this article, we look at the procedure for obtaining Maharashtra marriage certificate in detail.(एखाद्या व्यक्तीने कायदेशीररित्या लग्न केले आहे त्यापेक्षा विवाह प्रमाणपत्र हे पुष्टी करण्याचा कायदेशीर पुरावा आहे. महाराष्ट्रात विवाह एकतर हिंदू विवाह अधिनियम, १ 5 or under किंवा विशेष विवाह अधिनियम, १ 195 44 नुसार नोंदविला जाऊ शकतो. विवाह निबंधक हे महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या शिक्काखाली जारी करतात. या लेखात आम्ही महाराष्ट्र विवाह प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या प्रक्रियेवर तपशीलवार विचार करतो.)

Go Back To Home

Latest Sarkari Job's


Our Other Services